The story

The beginning

πŸ™ŒπŸΌ At the age of 18, Claudia came up with starting her own business.

🐰 It started with the hay. My family's farm had harvested too much hay. Too much to use yourself.

πŸ“¦ The first orders came in on bol.com. Rabbits really loved it! And it became the best-selling hay on bol.com.

2020

πŸŽ‰ In 2020 the Pasper brand was invented.

πŸ€¦πŸ½β€β™€οΈ My mom bought a new non-slip shower mat every year. He got dirty quickly.

🚢🏼 ♀️ Every year she went to the local Blokker to get a new fresh shower mat.

πŸ’‘ I thought this could be better! So I decided to develop and market a shower mat myself.

🎁 Orders came in quickly. From large healthcare institutions to families with young children.

πŸ“ˆ It became the best-selling non-slip shower mat from bol.com in the Netherlands and Belgium.

2021

πŸ“ˆ In 2021, the Pasper brand was further developed.

πŸ”₯ This is how the well-known extra large jug was invented.

🏠 Has the company moved from a garage box to a professional storage.

πŸ•– This way you always ordered before 23.59, your Pasper product will be delivered tomorrow.

2022

🌍 In 2022, the Pasper brand went international.

πŸ‡ͺπŸ‡Ί The whole of Europe can enjoy Pasper's products via Amazon.

πŸš› A lot has been invested in logistics and local service. Everything for the best experience for customers throughout Europe.

πŸš€ The goal is to grow healthy and continuously work on making the best products.

2023

🧊 Het assortiment is uitgebreid met koeldekens. Om zo mensen ook koud te houden tijdens de zomer.

πŸ™ŒπŸΌ Er zijn nog meer verschillende kruiken bedacht. Van een extra lange kruik tot een buidelkruik met riem.

πŸ›’ Daarnaast is Pasper ook beschikbaar via Kaufland, Allegro en Blokker online.

πŸ’™ In 2023 wil Pasper zich richten op het maken van nog betere producten.